"Wat voor dag is het?" vroeg Pooh. "Het is vandaag" piepte Knorretje "Mijn favoriete dag..." zei Pooh

CRUX ManagementNetwerk.NL
is gespecialiseerd in Management van Marketing Sales, Management van ICT en Facilitair huisvesting- en locatiemanagement. Het inrichten van portfoliomanagement, opdrachtmanagement, afdelingen en organisatieonderdelen. Het leiden van: transities en verandertrajecten. Het realiseren van samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire bouwprojecten en programma’s.