Pret is een resultante van passie

CRUX ManagementNetwerk.NL
is gespecialiseerd in Management van Marketing Sales, Management van ICT en Facilitair huisvesting- en locatiemanagement. Het inrichten van portfoliomanagement, opdrachtmanagement, afdelingen en organisatieonderdelen. Het leiden van: transities en verandertrajecten. Het realiseren van samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire bouwprojecten en programma’s.